2006 / february / 19

Amnesty International: breng wapens onder controle!

Gebrek aan controle op de handel in (kleine) vuurwapens zorgt wereldwijd voor veel ellende. Makkelijk verkrijgbare wapens gooien olie op het vuur in conflictsituaties, en maken het moeilijker om armoede en mensenrechtenschendingen op te lossen: het is om iets uit te vechten dan rond de tafel te gaan zitten.

Per minuut sterft gemiddeld namelijk één persoon door wapenmisbruik.
In diezelfde minuut worden er 30.000 nieuwe kogels geproduceerd.

Alle regeringen zijn hier schuldig aan. De wapenindustrie is machtig.

Samen met Oxfam (in Nederland Novib) en Iansa (Pax Christi) organiseert Amnesty International een bijzondere petitie, met als doel een internationaal wapenhandelsverdrag. Eind juni houden de Verenigde Naties een conferentie over het probleem van de kleine wapens in New York. Tijdens dat congres, op 30 juni, zal deze worden aangeboden.

Het is een bijzondere petitie: geen lijst namen, maar een verzameling van gezichten. Een krachtige, visuele boodschap om ervoor te zorgen dat de overheden een internationaal wapenhandelsverdrag zullen ondertekenen. Een internationaal wapenhandelsverdrag is noodzakelijk!

Op dit moment zijn wereldwijd al ruim 745.000 gezichten verzameld. Het doel is om één miljoen te bereiken.

Meer informatie over het hoe en waarom van deze actie: www.controlarms.org/find_out_more
Teken: upload je foto of maak een zelfportret
Het privacy-reglement van deze actie ziet er ok uit, maar je foto wordt natuurlijk wel openbaar. Dat is tenslotte de hele zin van deze petitie.
Deze links zijn nog in het engels, aan een nederlandse vertaling van de website wordt gewerkt.

Ik hoop je te zien op de site!

Workaround for 'LCP ConfReq errors' in mac dialup networking | main | Amnesty International: Control arms!

me

categories

archive

popular

links & reads

contact

drie_SPAM_k@xs4all.nl

miscellaneous